Scan Informacionih Tehnologija doo

063 200 844 / 069 1200 394
Pozovite nas za besplatnu pomoć i savet

BESPLATNA DOSTAVA

NA TERITORIJI SRBIJE ZA PORUDŽBINE PREKO 20.000 din

12 MESECI GARANCIJE

STANDARDNO NA SVE NOVE SKENERE

POPUSTI I AKCIJE

NA SVIM VRHUNSKIM SKENER BRENDOVIMA

Garancija važi za kupljene proizvode na osnovu priloženog računa. Datum izdavanja računa sadrži datum kupovine. Garanciju dostaviti sa računom ili kopijom računa i potvrđenom garantnim listom. Garancija važi najmanje jednu godinu za sve proizvode. Kod proizvoda koji imaju duži garantni rok, garancija je posebno označena. Garancija ne važi za potrošni materijal!

Ostvarivanje garancije se vrši u sedištu ovlašćenog servisa koji je naveden na garanciji.

Bilo koj fabrički kvar ili nedostatak koji nastane u garantnom roku biće uklonjen besplatno.

Garancija NE VAŽI:

 • Kod uobičajenog održavanja, čišćenja ili podešavanja uređaja
 • Kod kvara nastalih zbog nepravilne upotrebe, nemarnog postupanja, mehaničkih oštećenja i kvara usled delovanja viših sila (naponskog udara, groma ... )
 • Kod štete prouzrokovane rastavljanjem uređaja
 • Kod svakog zahteva za uslugom koji rezultira edukacijom kupca ili ako ni jedan problem nije pronađen
 • Kod gubitka ili oštećenja prouzrokovano slučajnim ili namernim fizičkim oštećenjima, prolivenim tečnostima, zloupotrebom, zloupotrebom ili troškovima usluga ili štete koju je prouzrokovalo neovlašćeno lice
 • Za popravke ili zamene zbog neadekvatne instalacije, rukovanje, održavanje ili čišćenje uređaja u skladu sa odštampanim uputstvima proizvođača.
 • Za lične predmete koji su ostavljeni u uređaju
 • Kod krađe i gubitka
 • Ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba ili ako se utvrdi da je neko servisirao proizvod bez naše pisane dozvole
 • Kod promena na uređaju
 • Kod nestručnog dodavanja strukturnih sklopova, samovoljnog ugrađivanja dodatnih elemenata.
 • Kod promena ili uklanjanja serijskog broja uređaja.
 • Kod upotrebe drugih elemenata koji izvorno ne pripadaju izvornom uređaju
 • Kod pogrešnog upravljanja ili kod oštećenja zbog nemarnog postupanja
 • Kod zamene potrošnog materijala koje vrši neovlašćeno lice

 

Scan Informacione Tehnologije D.O.O.    I  Učitelja Miloša Jankovića br.2, 11160 Beograd - Zvezdara

www.skenershop.com   E: skenershop@scanit.rs  I  М: +381 69 1200 394 | M: +381 63 200  844

 

Pošaljite poruku


Unesite kod sa slike